Styrgruppsmöte - Juni 2016

Styrgruppsmöte - Juni 2016
På årets andra styrgruppsmöte presenteras utvärderingen av energiseminariet, samt diskuteras inkomna förslag på Dalapiloter.