Styrgruppsmöte - Februari 2016

Styrgruppsmöte - Februari 2016
På första styrgruppsmötet följs arbetet under 2015 upp och planerade aktiviteter inom nätverket och bland deltagande aktörernas under 2016 presenteras och diskuteras.