Så söker du stöd till laddstolpar för elbilar– Informationsträff

Driver du ett företag eller jobbar du inom en organisation (exempelvis kommun, landsting) eller en förening exempelvis en bostadsrättsförening och ser ett behov av att kunna erbjuda laddning av elbilar? Då har ni möjlighet att söka bidrag via Klimatklivet för detta.

Informationsträffen har till syftet att inspirera och hjälpa er att göra en ansökan till nästa ansökningstillfälle, som blir under första kvartalet 2016.

Under träffen kommer personer från Länsstyrelsen Dalarna, Energimyndigheten och Green Drive Region att informera och svara på frågor.

Tid:  14:00 – ca.16:00, tisdagen den 26 januari 2016

Plats:  Länsstyrelsen Dalarna, Falun, Lokal Siljan

Anmälan:  Sker här.

Program: Hittar du här.

Om Klimatklivet: Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar. Länsstyrelsen ska stödja och vägleda de som vill ansöka inom respektive län. Länsstyrelsen ska också bidra med sina kunskaper om förutsättningar, planer, program och strategier som finns för respektive länsstyrelse. Under 2015 har stödet uppgått till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.