Seminarium om primärenergi 16 september

Plats:    VB Energi i Ludvika, Svetsarevägen 4.

Fastigheterna står för en betydande del av energianvändningen i Sverige och är därmed väldigt viktiga i det nationella, de regionala och inte minst i de lokala energisystemen. För att uppnå ett mer hållbart energisystem behövs dialog bland annat mellan fastighetsägare och energibolag. Detta seminarium fokuserar på primärenergi som kan bidra till att illustrera fastighetsägarnas påverkan på energisystemet.

Inbjudan seminarium primärenergi 16 sept 2014.docx