2015 Års regionala energi- och klimatseminarium

Årets tema: Handla för framtiden - Hållbar konsumtion ur ett energiperspektiv

Vi har nöjet att presentera Johan Kuylenstierna som moderator för seminariet. Johan är chef för Stockoholm Environment Institute. Medverkar gör bland andra Landshövding Maria Norrfalk, Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef på Clas Ohlson, Anita Aspengren avdelningschef Energieffektivisering på Energimyndigheten, Sanna Due Sjöström Naturvårdsverket, Fredrik Warberg Tidsverkstaden och Per Grankvist journalist och författare. 

Med utgångspunkt från energifrågan och miljömålen fokuserar årets tema på hur vår konsumtion påverkas av utbud och efterfrågan och på möjligheten att kunna förena lönsamhet och ett gott liv med hållbar konsumtion. Vi kommer att erbjudas flera exempel på hur förändringar av konsumtions-, produktions- och vanemönster kan minska miljö- och klimatpåverkan och bidra till en hållbar utveckling och generationsmålet.  

Kostnad: 695 kr (exkl. moms) per person. Studenter 328 kr (exkl. moms) per person. Ange kod: Student

Alla måltider ingår.

Sista dag för anmälan är den 22 april.  

Plats: Borlänge, Galaxen

Tid: Tisdagen den 5 maj 2015 klockan 9.00-16.00

Utförligt program presenteras den 9 februari.

Här kan du läsa programmet

Här kan du göra din anmälan.

Välkommen!

PRESENTATION AV DELTAGARE

Johan L. Kuylenstierna

Utsågs 2014 av tidningen Miljöaktuellt till Sveriges mäktigaste i miljösverige. Johan är chef för Stockholm Environment Institute (SEI) och adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. Enligt juryn betonar Johan Kuylenstierna ”hur miljöfrågorna hänger ihop med fattigdomsbekämpning, ekonomisk utveckling och rättvis handel”. 

Åsa Portnoff Sundström

Hållbarhetschef på Clas Ohlson. ”Energi och klimat är en viktig del av Clas Ohlsons hållbarhetsarbete. Vi fokuserar bland annat på att minska emissioner från våra transporter, lager och butiker som står för en stor del av vår påverkan. Vi arbetar också med att ytterligare förbättra vårt kunderbjudande för att kunna möjliggöra för våra kunder att ha en mer hållbar och resurseffektiv livsstil.”  

Sanna Due Sjöström 

Civilingenjör och arbetar med avfallsförebyggande, cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion på Naturvårdsverket sedan 2004. Tidigare arbetade hon med tillsyn och prövning på Länsstyrelsen i Skåne och dessförinnan i danska Miljöministeriet. Hon är också ordförande i nordiska ministerrådets arbetsgrupp för avfall, som har som högst prioritet att arbeta för en övergång till en cirkulär ekonomi utan avfall.   

Fredrik Warberg

Civilekonom i grunden, men har sedan 20 år arbetat med frågor inom miljö och klimat, livskvalitet, konsumtion och etik. Är föreläsare, facilitator, debattör, projektarbetare och utbildare. Grundade Tidsverkstaden ek. förening år 2000 tillsammans med miljö- och tidsforskaren Jörgen Larsson. År 2005 kom deras gemensamma bok ”Rik på riktigt” ut på förlaget Natur och Kultur.  

Per Grankvist

Journalist och författare. Han har specialiserat sig på att hur hållbarhetsfrågor och nya sätt att engagera sig förändrar det sätt näringslivet, den offentliga sektorn och civilsamhället arbetar och samarbetar. Han medverkar regelbundet som skribent i SvD och tidningen Axess samt som expert i andra medier. Per är styrelseordförande i Fairtrade Sverige och en av landets mest efterfrågade föreläsare på ämnen kopplade till csr, miljö och engagemang.  

 * Generationsmålet (vårt övergripande miljömål med inriktning mot 2020): ”Vi ska till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” (riksdagsbeslut 1999 & 2010) ”Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.” (Regeringsbeslut 2010).