Samordningsmöte EID

Samordningsgruppens medlemmar ansvarar för den interna kommunikationen inom respektive process och organisation så att berörda aktörer fortlöpande får information om EID’:s verksamhet och ges möjlighet att initiera ärenden och lyfta frågor till samordningsgruppen.

Här kan du läsa vad syftet med gruppen är, deltagare och tidigare anteckningar . Följ denna länk.