Lyckat seminarium om ruttoptimering inom hemtjänsten den 17 september

På seminariet, som gick av stapeln i Borlänge, var ett 35-tal personer deltagare varav 10 stycken via web. Sammanlagt deltog 7 av Dalarnas 15 kommuner. De fick höra vilka möjligheter som finns organiserat och på marknaden, vad andra kommuner har gjort nationellt och internationellt. Medverkade gjorde bland annat hemtjänsten från Leksand som lyckats minska resorna med 3 000 mil i månaden.

Hemtjänstens transporter kan utgöra så mycket som hälften av en kommuns sammanlagda tjänsteresor. Transporter är viktiga för att verksamheten ska fungera, men samtidigt tar de många resurser i anspråk som arbetstid, kapital och fossila bränslen. Att anpassa bilparken och bilkörningen till verksamheten utifrån ett logistikperspektiv kan ge många vinster

Presentationer via inspelning

Länsstyrelsen

Energimyndigheten

Leksands kommun

Inspelning från Radio Dalarna (intervju med Kerstin Angberg-Morgården, Länsstyrelse Dalarna och Ingmarie Hansson, enhetschef inom hemtjänsten i Leksands kommun)

Frågor?

Kontakta Kerstin Angberg-Morgården, Länsstyrelsen, tel. 010-22 50 276