Styrgruppsmöte 2

Andra strygruppsmötet 2018.

Utvärdering av inkomna förslag till Dalapiloter.
Utvärdering av Energiseminariet.
Remissversion av ny energi och klimatstrategi

Styrgruppsmöte ​