Miljömålskonferens – Dalarnas miljömål och Agenda 2030

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna anordnar en regional konferens om miljö- och hållbarhetsarbetet i Dalarna, med sikte på Dalarnas miljömål och FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Miljömålskonferensen arrangeras i samband med att det nya åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömål 2018-2021 är ute på remiss under hösten 2017. Vid konferensen kommer du att få möjlighet att höra hur nationella och regionala aktörer arbetar med miljöutmaningar och om deras nycklar till framgång.

Fokusområden på konferensen kommer att vara:
- grön näringslivsutveckling
- miljön på den politiska agendan
- samhällsplanering för hållbar utveckling

Plats: Quality Hotel Galaxen, Jussi Björlings väg 25, Borlänge
Datum: 19 september 2017
Tid: 9.30 – 16.00 (registrering från 9.00)
Anmälan: För länk till anmälan klicka här


Program till den 19 september