Solcellssystem - egen el för energieffektivisering

Att producera egen el för att energieffektivisera sin fastighet blir allt populärare. Högskolan Dalarna och ByggDialog Dalarna bjuder därför in fastighetsägare, konsulter, kommuner och entreprenörer till en workshop om solcellssystem.

Tid: 25 oktober, kl. 12:30–16:00, Registrering från kl 12:00 och föreläsningar från 12:30. 

Plats: Clas Ohlson salen, Tenoren, Borlänge (mittemot högskolan)

Anmälan: Sker via ByggDialogens hemsida. 

Program: Inbjudan_solelseminarium_25_oktober_2016.pdf

Med seminariet vill vi visa möjligheterna med solceller och väcka tankar om hur man på ett smart sätt kan investera i denna teknik. Hur resonerar man i Ludvika kommun där man satsar 30 Mkr på solel? Vad händer på teknik- och forskningsfronten? Vilka byggnader är lämpliga att börja med och vilka erfarenheter finns runtom i länet? Och hur ser behoven ut hos beställarna?

Det finns mycket att diskutera och vi ser fram emot en givande eftermiddag i framtidens tecken! 

Seminariet är kostnadsfritt och kommer även att webbsändas.

 

Programmet i korthet: 

* Marknadsläge, ekonomi och teknik
Ewa Wäckelgård, Föreningen Svensk Solenergi
Desirée Kronér, Högskolan Dalarna.
Diskussion i små grupper

* Ludvika kommun satsar 30 Mkr på solel
Hur gick det till? Vad vill man? Vad gör man?

Kathrine Abrahamsen, High Voltage Valley
Jan Hedberg, Ludvika kommun
Vad vill/kan ni göra? Diskussion i små grupper

* Erfarenheter -  tre anläggningar
Hur gick det till? Ekonomi?

Christian Olhans, Borlänge Energi
Jan Näslund, Gamla Byn
Vilka byggnader ska man börja med? Diskussion

* Behov hos beställare

Behövs ökad kompetens? Samverkan med Högskolan Dalarna?
Anna Wibom, Högskolan Dalarna
Chris Bales, Högskolan Dalarna
Diskussion