Transportplanering vid evenemang

Välkommen på seminarium om transportplanering vid evenemang som arrangeras av Gävle-Dala Energikontor i Gävle den 27 november.

Evenemang medför ofta en stor energianvändning och därmed klimatpåverkan, varav den största delen vanligen kommer från tillhörande transporter. Genom att påverka deltagares och publiks resor till och från evenemanget samt se över de egna interna transporterna av till exempel varor har en arrangör dock stora möjligheter att minska sin energianvändning och klimatpåverkan.

För arrangörer finns många andra motiv förutom energi- och klimatmässiga att försöka minska antalet transporter och öka andelen med hållbara färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Evenemangets attraktivitet ökar om man kan ha färre ytor som är upptagna av bilparkeringar, mindre trängsel, buller och köer. För varutransporter till och från evenemanget finns det också en stor ekonomisk vinning med att samlasta och samordna transporterna.

Miljö- och hållbarhetsfrågor har uppmärksammats allt mer av evenemangsbranschen i Sverige och begrepp som ”gröna evenemang” och ”hållbara arrangemang” har etablerats. Dock har det fram till nu främst innehållit frågeställningar som sopsortering och mat och inte haft så stor vikt på transporter.

Energimyndigheten stöder projektet Transportplanering vid evenemang, som genomförs av energikontoren i Gävle Dala, Skåne, Östra Götaland, Värmland och Örebro län.

Inbjudan med program hittar ni här.

Här anmäler ni er.