Hållbara energissystem 29 april

Agenda för mötet är ännu i fastställd. Ta kontakt med Erik Särnholm för mer inf.