EID nätverksträff

Boka in eftermiddagen den 6 november för träff med Energiintelligents nätverk. Vi håller till i lokalen Jungfrun i Folketshus i falun. Denna gång får vi höra om energieffektivisering i befintliga bostadsbeståndet och arbetet med en ny hållbar stadsdel. Naturligtvis delar vi även med oss av egna idéer och erfarenheter, diskuterar föreläsningarna samt berättar vad som är på gång inom respektive organisation.

Program för eftermiddagen:

13.00 Inledning och kort presentation av samtliga deltagare.

13.15 Hur når vi 50 % energieffektivisering i Bebyggelsen i Dalarna till 2050? Johan Heier från Högskolan Dalarna presenterar Philip Weiss arbete gällande energieffektivisering i bostadsbeståndet i Dalarna samt ByggDialogDalarnas fortsatta arbete med detta.

13.45 Presentation av Bernt Lindberg gällande arbetet med att få till en hållbar stadsdel i Falun.

14.00 Smågruppsdiskussion kring möjliga åtgärder/insatser inom området.

14.30 Fika

14.50 Återsamling – kommentarer kring förslagen.

15.00 Vad är på gång i respektive organisation.

16.00 Avslutning.

Väl Mött!