Styrgruppsmöte EID

Plats:   Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38, Falun