Styrgruppsmöte EID

Plats: Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38, Falun