Hållbara byggnader

Plats: Högskolan Dalarna, nya biblioteket, Falun.