Regionala strategier

De regionala strategierna  utgör grunden för det fortsatta arbetet med regionala och lokala åtgärder.

Blekinge

Klimat- och energistrategi för Blekinge

Dalarna

 

Gotland

Tillsammans mot 2030. En energi- och klimatstrategi för Gotland


Gävleborg

 

Halland

Klimat- och energistrategi för Hallands län

Klimatgaser i Halland

Studie av infrastruktur för snabbladdning av elfordon i Halland och Skåne

Verktyg för uppföljning och utvärdering av åtgärder och projekt

 

Jämtland

Fossilbränslefritt 2030. Energi- och klimatstrategi 2020-2030

 

Jönköping

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län

Film: Sammanfattning av klimat- och energistrategin

 

Kalmar

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län 

 

Kronoberg

Regionala miljömål i Kronobergs län 2013-2020 (avsnitt begränsad klimatpåverkan)

Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 2014-2020 (tema Klimat och energi)

 

Norrbotten

Klimat- och energistrategi

Åtgärdsprogram för klimat- och energiarbetet

Hållbara Norrbotten

 

Skåne

Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Klimat- och energistrategi för Skåne.

Stockholm

 

Södermanland

Klimat- och energistrategi för Södermanlans län

 

Uppsala

Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län. Klimat- och energistrategi

 

Värmland

Klimat- och energistrategi för Värmlands län.

 

Västerbotten

Klimat- och energistrategi för Västerbottens län

 

Västernorrland

Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030

 

Västmanland

 

Västra Götaland

Energi- och klimatstrategi för Västra Götaland
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Örebro

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-2020

 

Östergötland

Energi- och klimatstrategi för Östergötland 2019-2023