Statistik

Statistiken är sammanställd i energibalanser och presenteras också i Sankey-diagram. Statistiken kan användas som underlag för planering av åtgärder. För 2013,2015 finns statistik för samtliga län för år 2017 finns statistik för 18 län.

Rapporten Energistatistik för Sveriges län och kommuner för år 2017

Rapporten Energistatistik för Sveriges län och kommuner för år 2015

Rapporten Energistatistik för Sveriges län och kommuner för år 2013

Blekinge

Energibalans Blekinge, Sankey-diagram 2017
Energibalans Blekinge, statistik 2017

Energibalans Blekinge, Sankey-diagram 2015
Energibalans Blekinge, statistik 2015

Energibalans Blekinge, rapport 2013
Energibalans Blekinge, statistik 2013

Energibalans 2010 - Blekinge

 

Dalarna

Energibalans Dalarna, Sankey-diagram 2017
Energibalans Dalarna, statistik 2017

Energibalans Dalarna, Sankey-diagram 2015
Energibalans Dalarna, statistik 2015

Energibalans Dalarna, rapport 2013
Energibalans Dalarna, statistik 2013

Bilaga 1 - underliggande beräkningar energi och utsläpp
Bilaga 2 - underliggande beräkningar sysselsättningseffekter

 

Gotland

Energibalans Gotland, Sankey-diagram 2017
Ebergibalans Gotland, statistik 2017

Energibalans Gotland, Sankey-diagram 2015
Ebergibalans Gotland, statistik 2015

Energibalans Gotland, rapport 2013
Energibalans Gotland, statistik 2013

 

Gävleborg

Energibalans Gävleborg, Sankey-diagram 2017
Energibalans Gävleborg, statistik 2017

Energibalans Gävleborg, Sankey-diagram 2015
Energibalans Gävleborg, statistik 2015

Energibalans Gävleborg, rapport 2013
Energibalans Gävleborg, statistik 2013

 

Halland

Energibalans Halland, Sankey-diagram 2017
Energibalans Halland, statistik 2017

Energibalans Halland, Sankey-diagram 2015
Energibalans Halland, statistik 2015

Energibalans Halland, rapport 2013
Energibalans Halland, statistik 2013
Energibalans Halland, Sankey diagram 2013 

 

Jämtland

Energibalans Jämtland, Sankey-diagram 2017
Energibalans Jämtland, statistik 2017

Energibalans Jämtland, Sankey-diagram 2015
Energibalans Jämtland, statistik 2015

Energibalans Jämtland, rapport 2013
Energibalans Jämtland, statistik 2013
Energibalans Jämtland, Sankey diagram 2013 

 

Jönköping

Energibalans Jönköping, Sankey-diagram 2017
Energibalans Jönköping, statistik 2017

Energibalans Jönköping, Sankey-diagram 2015
Energibalans Jönköping, statistik 2015

Energistatistik Jönköping, rapport 2013
Energistatistik Jönköping, statistik 2013
Energibalans Jönköping, Sankey diagram 2013

 

Kalmar

Energibalans Kalmar, Sankey-diagram 2017
Energibalans Kalmar, statistik 2017

Energibalans Kalmar, Sankey-diagram 2015
Energibalans Kalmar, statistik 2015

Energibalans Kalmar, rapport 2013
Energibalans Kalmar, statistik 2013
Energibalans Kalmar, Sankey diagram 2013

 

Kronoberg

Energibalans Kronoberg, Sankey-diagram 2015
Energibalans Kronoberg, statistik 2015

Energibalans Kronoberg, rapport 2013
Energibalans Kronoberg, statistik 2013
Energibalans Kronoberg, Sankey diagram 2013 

 

Norrbotten

Energibalans Norrbotten, Sankey-diagram 2017
Energibalans Norrbotten, statistik 2017

Energibalans Norrbotten, Sankey-diagram 2015
Energibalans Norrbotten, statistik 2015

Energibalans Norrbotten, rapport 2013
Energibalans Norrbotten, statistik 2013
Energibalans Norrbotten, Sankey diagram 2013

 

Skåne

Energibalans Skåne, Sankey-diagram 2017
Energibalans Skåne, statistik 2017

Energibalans Skåne, Sankey-diagram 2015
Energibalans Skåne, statistik 2015

Energibalans Skåne, rapport 2013
Energibalans Skåne, statistik 2013
Energibalans Skåne, Sankey diagram 2013

Energibalans för Skåne 2013 - Energiflödena in och ut ur Skåne, hur de har förändrats mellan 1990 och 2010, vilka energislag som är inblandade och hur energin används.

Metodbeskrivning, Energibalans för Skåne 

 

Stockholm

Energibalans Stockholm, Sankey-diagram 2017
Energibalans Stockholm, statistik 2017

Energibalans Stockholm, Sankey-diagram 2015
Energibalans Stockholm, statistik 2015

Energibalans Stockholm, rapport 2013
Energibalans Stockholm, statistik 2013
Energibalans Stockholm, Sankey diagram 2013

 

Södermanland

Energibalans Södermanland, Sankey-diagram 2017
Energibalans Södermanland, statistik 2017

Energibalans Södermanland, Sankey-diagram 2015
Energibalans Södermanland, statistik 2015

Energibalans Södermanland, rapport 2013
Energibalans Södermanland, statistik 2013
Energibalans Södermanland, Sankey diagram 2013

 

Uppsala

Energibalans Uppsala, Sankey-diagram 2017
Energibalans Uppsala, statistik 2017

Energibalans Uppsala, Sankey-diagram 2015
Energibalans Uppsala, statistik 2015

Energibalans Uppsala, rapport 2013
Energibalans Uppsala, statistik 2013
Energibalans Uppsala, Sankey diagram 2013

 

Värmland

Energibalans Värmland, Sankey-diagram 2017
Energibalans Värmland, statistik 2017

Energibalans Värmland, Sankey-diagram 2015
Energibalans Värmland, statistik 2015

Energibalans Värmland, rapport 2013
Energibalans Värmland, statistik 2013

 

Västerbotten

Energibalans Västerbotten, Sankey-diagram 2017
Energibalans Västerbotten, statistik 2017

Energibalans Västerbotten, Sankey-diagram 2015
Energibalans Västerbotten, statistik 2015

Energibalans Västerbotten, rapport 2013
Energibalans Västerbotten, statistik 2013
Energibalans Västerbotten, Sankey diagram 2013

 

Västernorrland 

Energibalans Västernorrland, Sankey-diagram 2017
Energibalans Västernorrland, statistik 2017

Energibalans Västernorrland, Sankey-diagram 2015
Energibalans Västernorrland rapport 2015 med mottryck
Energibalans Västernorrland, statistik 2015

Energibalans Västernorrland, rapport 2013
Energibalans Västernorrland, statistik 2013

 

Västmanland

Energibalans Västmanland, Sankey-diagram 2015
Energibalans Västmanland, statistik 2015

Energibalans Västmanland, rapport 2013
Energibalans Västmanland, statistik 2013
Energibalans Västmanland, Sankey diagram 2013

 

Västra Götaland

Energibalans Västra Götaland, Sankey-diagram 2017
Energibalans Västra Götaland, statistik 2017

Energibalans Västra Götaland, Sankey-diagram 2015
Energibalans Västra Götaland, statistik 2015

Energibalans Västra Götaland, rapport 2013
Energibalans Västra Götaland, statistik 2013
Energibalans Västra Götaland, Sankey diagram 2013

 

Örebro

Energibalans Örebro, Sankey-diagram 2015
Energibalans Örebro, statistik 2015

Energibalans Örebro, rapport 2013
Energibalans Örebro, statistik 2013
Energibalans Örebro, Sankey diagram 2013

 

Östergötland

Energibalans Östergötland, Sankey-diagram 2017
Energibalans Östergötland, statistik 2017

Energibalans Östergötland, Sankey-diagram 2015
Energibalans Östergötland, statistik 2015

Energibalans Östergötland, rapport 2013
Energibalans Östergötland, statistik 2013
Energibalans Östergötland, Sankey diagram 2013