Råd och ekonomiskt stöd vi ger

Som en del i arbetet för att skapa hållbar tillväxt i länet har Länsstyrelserna möjlighet att ge projektstöd från regionala projektmedel (så kallade 1:1 medel) eller genom landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen kan också delta eller driva regionala projekt och agera som bollplank och stöd i projektutveckling (kontakta energi- och klimatstrategen på din Länsstyrelse). Länsstyrelsen hanterar även specifika energi- och klimatrelaterade stöd. Mer information om alla ekonomiska stöd som Länsstyrelsen hanterar finns nedan.


Ekonomiska stöd Länsstyrelsen hanterar


Klimatklivet

Fram till 2020 finns 700 miljoner kronor att söka per år. Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona.

Exempel på åtgärder som kan få pengar:
• fasa ut fossil energi
• ta tillvara restvärme
• bygga tankstationer för förnybara drivmedel
• göra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
• minska utsläppen av metan eller lustgas
• installera laddstationer för elbilar

Alla förutom privatpersoner kan söka medel. Kontakta din länsstyrelse för rådgivning, eller gå till Naturvårdsverkets ansökningsformulär.

Solcellsbidrag

Regeringen har avsatt 390 miljoner kronor årligen mellan 2017 och 2019 för solcellssatsningar. Kontakta din länsstyrelse för mer information. Fråga efter handläggaren för solcellsbidrag.

Regionala projektmedel (tillväxtperspektiv)

Som en del i arbetet för att skapa hållbar tillväxt i länet har Länsstyrelsen möjlighet att finansiera generella insatser i form av projektstöd från Regionala projektmedel (så kallade 1:1 medel). Fråga efter handläggaren för regionala projekt/1:1-medel eller någon somo arbetar med tillväxtfrågor.

 

Landbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet investerar i människor och idéer som utvecklar och upprätthåller landsbygden och miljön. Inom landsbygdsprogrammet finns det möjligheter inom energi, miljö, djurvälfärd, kompetensutveckling, service, turism och mycket mera. 

 

Stöd för byggande och renovering

Länsstyrelsen förvaltar stöd för renovering av bostäder i vissa områden liksom nybyggnation av bostäder för äldre och för mindre hyreslägenheter. Det finns även stöd för renovering av skolor och dess utemiljöer. I samband med byggande och renovering finns goda möjligheter att minska energianvändningen i fastigheten. Med trämoduler kan både byggtid och klimatpåverkan hållas nere.  Läs mer om stöden på Boverkets sida om stöd http://boverket.se/sv/bidrag--garantier/