Vill du bli en föregångare i energieffektiv och klimatsmart planering? Då ska du läsa detta!

Du är välkommen till en heldagsutbildning med fokus på hur den fysiska planeringen kan bidra i omställningen till ett energieffektivt och klimatsmart samhälle.

Dagen riktar sig till dig som är exempelvis samhällsplanerare, planarkitekt, trafikplanerare, energistrateg, hållbarhetsstrateg, näringslivsutvecklare eller på annat sätt är involverad i samhällsbyggnadsprocessen. Flera medarbetare från respektive kommun är önskvärt.

Utbildningen arrangeras av Energimyndigheten i samverkan med länsstyrelsen och baserar sig på erfarenheter från bland annat Energimyndighetens program Uthållig kommun.

Innehåll:

Dagen kommer ha fokus på metoder och verktyg för att integrera energi- och klimatfrågor i den fysiska planeringen med koppling till energi- och klimatsmart transport- och bebyggelseplanering samt solenergi i planeringen.

Datum:

11/11 Stockholm

18/11 Västerbotten

27/11 Gävleborg

7/12 Skåne

15/12 Östergötland

Datum  ej bekräftad, Norrbotten

Intresseanmälan:

Ingrid Bohlin, tel 023-666 64 34, e-post: ingrid.bohlin@sweco.se