Länsstyrelsen i Västra Götalands län driver utbyggnaden av laddinfrastruktur

I syfte att snabba på utbyggnaden av ladd- och tankinfrastruktur för förnybara bränslen samt få fart på användningen av el- och biogasfordon driver Länsstyrelsen projekten Infragreen och ECOAST. Då båda projekten avslutas under 2014 har aktiviteten under sommarmånaderna varit intensiv.
Överlämning av budkavel

Den 5 juni hölls seminariet ”Laddinfrastruktur så in i Norden” i samband med Mötesplats Norden i Kungälv. Landshövding Lars Bäckström inledningstalade och det fanns möjlighet att provköra olika typer av elfordon.  

16 juni publicerade GT en debattartikel underskriven Lars Bäckström och Martin Carling, ordförande i Affärsdriven miljöutveckling, Fyrbodals kommunalförbund, samt kommunstyrelsens ordförande, Dals-Ed.

Samma dag möttes svenska och norska kommuner från Fyrbodal, Akershus och Østfold mitt på Svinesundsbron för att gemensamt utropa världens främsta gränsregion för användandet av el- och biogasfordon. Ceremonin utgjorde finalen för en turné under vilken kommunerna undertecknat en budkavle om konkreta åtaganden för att nå den svenska regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.  

Den 4 juli lanserades skriften ”10 goda råd från Infragreen” i samband med ett seminarium som länsstyrelsen arrangerade i Almedalen.

Till stor del tack vare länsstyrelsens arbete är basinfrastrukturen i Västsverige snart på plats – men vad händer nationellt och vad behöver göras för att öka användningen av biogas- och elfordon? Skriften pekar på betydelsen av att arbeta över både geografiska och mentala gränser.  

Den 7 augusti överlämnades så budkavlen för en fossiloberoende gränsregion till IT- och energiminister Anna-Karin Hatt och den 21 augusti till samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Norge.  

Mer info:

www.ecoast.nu

www.fossiloberoende2030.se

Facebook: ”Fossiloberoende 2030”