Trendspaning inom klimat och energi klar

Nu är materialet från LEKS-utvecklingsprojektet Trendspaning klart. Materialet består av en power point presentation, som är en trendspaning/omvärldsanalys inom energi- och klimatområdet, samt en broschyr med utökat talmanus och lite extra information kring bilderna i presentationen.
Bild från presentationen

Idén till att ta fram en trendspaning/omvärldsanalys uppkom vid ett möte med Uthållig kommun hösten 2013, där Energimyndighetens Generaldirektör Erik Brandsma presenterade nio trender inom energiområdet. Deltagarna på mötet tyckte att en likande presentation skulle vara bra att ha tillgång till, för att använda vid exempelvis kommunala omvärldsanalysdagar, verksamhetsplaneringsdagar eller liknande tillfällen.

Syftet med presentationen är att väcka intresse och sprida kunskap om energi- och klimatfrågorna inom kommunerna, både bland förtroendevalda och tjänstemän. Bilderna finns nedladdningsbara i Power Point format för att underlätta en målgruppsanpassning av presentationen. Tveka inte att höra av er till Maria Saxe om ni har frågor.

 Presentation

 Talmanus