Verktygslåda för planering och uppföljning av strategiska insatser

Under 2014 har LEKS genomfört ett utvecklingsprojekt som syftar på att fram en verktygslåda för bättre styrning, planering och uppföljning av klimat- och energistrategiska åtgärder. Projektet rekommenderar bl.a. tre olika metoder som kan vara ett stöd i val av åtgärder som ger bäst resultat. De tre metoder som rekommenderas är 4-stegsprincipen (Trafikverket), Gapanalys (Hallands län) och Samhällsekonomiska analyser (Ekonomistyrningsverket).

Nu finns en preliminär version av verktygslådan för uppföljning av åtgärder och projekt på LEKS hemsida

De verktyg som föreslås indelas i:

  • Verktyg för styrning av åtgärdsarbetet
  • Åtgärdsplanering
  • Uppföljningsplan
  • Indikatorer för uppföljning av aktiviteten, beteendeförändring, långtidseffekter
  • Metoder för utvärdering  

I rapporten föreslås fortsatt arbete nästa år genom:

  • Utbildning om de verktyg som föreslås i projektet
  • Åtgärdsbank/projektbank med goda exempel (i samverkan med RUS)
  • Utveckling av verksamhetsstyrningen för att säkerställa ändamålsenliga rutiner och resurser för uppföljning och utvärdering
  • Framtagande av mallar