Reflektioner från SMHIs seminarium: Stabilisera klimatet – utmaningar och lösningar

Den 12 maj arrangerade SMHI i samarbete med Naturvårdsverket och Energimyndigheten ett halvdagsseminarium om IPCC:s rapport om åtgärder och styrmedel för minskad klimatpåverkan (WG3). Linda Malmén från LEKS var med för att ta del av de senaste forskningsresultaten.

Samtliga tillfrågade talare under dagen var i någon mån positiva till att ”max 2 grader” skulle kunna nås, dock inte utan ansträngningar. Eva Jernbäcker från Naturvårdsverket hade lagt märke till att man i den senaste rapporten dels uppskattade kostnaden för omställning till förnybar energi lägre än i tidigare rapporter, plus att biobränslen nu fått ett större utrymme. Genomgående under seminariet lyftes också behovet av ett globalt pris på koldioxidutsläpp, och det var en bred enighet kring behovet av långsiktiga mål och målbilder.

Professor i miljöekonomi Thomas Sterner, Göteborg, belyste att utsläppen måste minska med 40 till 70 % för att nå max 450 ppm enligt IPCCs scenarier. Även om man låter temperaturen gå upp lite mer än två grader krävs mycket kraftiga åtgärder både på kort och lång sikt.

Under ideala förhållanden (dvs under global eller bred internationell politisk enighet) blir kostnaderna för att nå max 450 ppm låga: ungefär 0.06 % av årlig BNP – och då har man inte räknat in andra nyttor som inte går eller inte har kvantifierats. Om kulmen för utsläppen dröjer måste vi minska utsläppen snabbare, dyrare och kanske ta till mer av koldioxidinfångning och lagring (=bara kostnader utan nyttor).

Hagainitiativet, där olika företag från olika branscher ingår, har nyligen gett ut en rapport som visar att klimatarbete är lönsamt. De tre viktigaste fördelarna; förstärkt varumärke, ökad kundlojalitet, kostnadsbesparingar.

Dagens presentationer spelades in och finns här.