Presentationer från nätverksträffen 4-5 nov

I början av november samlades länsstyrelsernas energisamordnare och tillväxthandläggare under två dagar på Lidingö. Syftet med träffen var att diskutera gemensamma utmaningar och utvecklingsbehov. Presentationerna från träffen finns att ladda ner nedan.

Kreativa möten – metoder:

Katarina Hammar, Nordea, Tillväxt och klimat

 Kjell Unevik, Länsstyrelsens uppdrag inom tillväxt

Kristina Zetterström och Lisbeth Schultze, Länsstyrelsens uppdrag inom klimat och energi

Örjan Hag, Nationella strategin för regional tillväxt 2014-2020

Fredrik von Malmborg och Kerstin Grönman, Info från energisamordnarnas kontaktpersoner på närings- och miljödepartementen

 Anna Wistrand, Information om det nationella programmet för det regionala strukturfondsprogrammet

Presentationer på 90 sekunder - obs. laddas upp på den interna samarbetsytan (ange nyckelord 90 sekunder)

Workshop: Hur kan vi stödja varandra för att genomföra länsstyrelsernas uppdrag inom tillväxt-, energi- och klimatområdena på bästa sätt?

Workshop: Ta fram projektidéer som kombinerar energiomställningen och tillväxt

Information från LEKS:

Info från Energimyndigheten och Naturvårdsverket