Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter hantera stödet.
Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

Det nya stödet är en del av regeringens satsning på klimatfrågorna.  Stödet beslutades av riksdagen i samband med vårbudgeten i juni. Under 2015 kommer stödet att uppgå till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018.

Läs mer om stödet i förordningen och på Naturvårdsverkets webbplats  

Detaljerna kring hur du söker klimatmedlen blir klara i slutet av augusti, och du kan då vända dig till länsstyrelsen i ditt län om du har frågor kring arbetet med ansökan.

Syfte med stödet

De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.  

Exempel på åtgärder?

 Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. De största utsläppen i Sverige kommer från transporter, energiindustrin, jordbruket och industrin (processer och förbränning). Stöd inom dessa områden kan till exempel vara:

Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur

Energi – genom återvinning av energi,  satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem

Jordbruket – genom minskade utsläpp

Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning

Det kommer att krävas medfinansiering, enligt förordningen och de statsstödsregler som finns. Vi återkommer med mer information.

Vem kan söka?

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.   När kan man söka? För hösten 2015 planeras två beslutsomgångar. Om du vill ansöka i första omgången behöver du skicka in din ansökan till länsstyrelsen senast den 15 september 2015. Mer information kommer om exakt datum för den andra omgången 2015, samt kommande ansökningstillfällen under perioden 2016 – 2018.  

Hur söker man?

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till länsstyrelsen i det län där åtgärderna ska genomföras eller om flera län berörs där ditt huvudkontor ligger.  Mer information och anvisningar kommer på Naturvårdsverkets webbplats.   Länsstyrelsen kan vid behov be dig komplettera ansökan med ytterligare uppgifter.   Beslut och utbetalning för den första omgången stöd sker under 2015. Mer information för 2016 – 2018 kommer.