HaV och Energimyndigheten föreslår nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften

HaV och Energimyndigheten har nu släppt en rapport från ett gemensamt projekt som pågick mellan september 2013 och juni 2014. Syftet med projektet var att ta fram en nationell geografisk strategi för både åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och åtgärder som innebär ökad produktion för att klara framtida behov i energisystemet.
Den förslagna strategin

Enligt myndigheternas beräkningar leder den föreslagna strategin till bra miljöstatus i de flesta av Sveriges vattendrag och en hållbar produktion av vattenkraft genom väl utvalda och rätt avvägda insatser.

Priset för hela branschen kan som mest bli en halv miljard kronor årligen och sammantaget en minskad elproduktion på 1,5 terrawattimmar (TWh), det vill säga 2,3 procent av den nuvarande vattenkraftsproduktionen. Bedömningen är också att det går att kompensera för den förlusten genom effektivitetsinsatser och produktionsökning i utvalda älvar utan att förlora väsentliga miljövärden.

Läs mer

Med sista svarsdatum 22 september har också samtliga länsstyrelser fått de relaterade förslagen till ”Vägledning för kraftigt modifierade vatten” respektive ”Vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på vattenkraft” på remiss från HaV.