Ny klimatstrategi för Västmanlands län

För att visa på vägen framåt i klimatarbetet har Länsstyrelsen Västmanland tagit fram en ny klimatstrategi som utgör en del av det Regionala utvecklingsprogrammet. Uppföljningen av klimatstrategin kommer därför att ske inom ramen för det regionala utvbecklingsprogrammet. Klimatstrategin har tagits fram mot bakgrund av kontakter med aktörer i länet, men också utifrån mål och inriktningar i den nationella politiken. I regeringens båda klimatuppdrag till Länsstyrelsen ligger att ta fram en strategi för klimatanpassning respektive energiomställning. Länsstyrelsen i Västmanlands län har valt en disposition för detta som innebär att dessa två strategier integreras.

I förordet skriver landshövdingen Ingemar Skogö:

"Det är min förhoppning att strategin samtidigt ska visa på allvaret i uppgifterna som ligger framför oss, men också bidra till att finna möjligheter till en positiv utveckling. Fortsatt samverkan kring åtgärder med berörda parter är avgörande för framgång i det fortsatta klimatarbetet. Genom att ta ansvar för klimatfrågorna på den lilla bit av jorden som Västmanland utgör, skapar vi möjligheter inte bara för Västmanlands framtid, utan bidrar även till en globalt hållbar utveckling."

Länk till strategidokumentet