Nu går det att söka gödselgasstöd

Den som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan från den 15 december ansöka hos Jordbruksverket om att få delta i ett projekt och söka gödselgasstöd. Syftet är att skapa dubbel miljö- och klimatnytta genom att minska metanutsläpp från gödsel. Det ska också minska behovet av fossila energikällor.

Det görs ingen större insats för informationsspridning från Jordbruksverkets sida, så sprid gärna till berörda verksamhetsutövare i ditt län att information finns på Jordbruksverkets webb

Information och anvisningar på Jordbruksverkets webb

Ansökningsblanketten på Jordbruksverkets webb