Länsstyrelsernas regionala klimatarbete får beröm

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har summerat resultaten av länsstyrelsernas klimat- och energiarbete från perioden 2010-2014.
– Arbetet har gett goda resultat som på ett konkret sätt bidragit till måluppfyllelse på både regional och nationell nivå, säger Carin Karlsson, tillförordnad enhetschef på Energimyndigheten.

Länsstyrelserna fick under perioden 2010-2014  ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att arbetet som skulle bidra till att förverkliga den statliga politiken för energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Genom länsstyrelsernas arbete med regionala klimat- och energistrategier har utmanande mål satts och hundratals åtgärder genomförts. Ett förbättringsområde enligt rapporten är att sätta färre och ännu tydligare mål för att enklare kunna bedöma hur regionala mål bidrar till nationella mål inom klimat- och energiområdet.

Läs mer