Länsgemensamma utvecklingsprojekt

Ett flertal länsgemensamma utvecklingsprojekt pågår i samarbete med nationella myndigheter. LEKS har en viktig samordnande roll i dessa projekt.

Presentation över länsgemensamma utvecklingsprojekt som genomförs i samarbete med nationella myndigheter

 class=Utvecklingsprojekt inom energi- och klimatområdet