Kort rapport från Konsumtionsprojektet

Just nu arbetar länsstyrelserna med ett projekt om konsumtionens globala miljöpåverkan, med syfte att belysa hur länsstyrelsen kan och bör arbeta med frågan gentemot kommuner och andra berörda verksamheter. Projektet drivs av LEKS (Länsstyrelsens Energi- och Klimatsamordning)  tillsammans med RUS (Länsstyrelsernas Regionala Utveckling och Samverkan i Miljömålssystemet)
Bild: Rosa Czulowska, lst Skåne

Projektet består av tre delar:

  • En sammanställning och analys av exempel på insatser som länsstyrelser runt om i landet bidragit till på ett eller annat sätt
  • En analys av befintliga visualiserings-, beräknings- och uppföljningsverktyg
  • En analys av länsstyrelsens uppdrag och roll i det fortsatta arbetet.  

Projektets huvudsakliga målsättning är att ta fram en rapport som ger praktisk och användbar vägledning i det fortsatta arbetet med hållbar konsumtion för länsstyrelserna, inklusive en kort beskrivning av vad begreppet ”konsumtionens globala klimatpåverkan” innebär och hur man beräknar den.

Projektet är en förstudie och kommer inom vissa delar inte komma med färdiga förslag utan föreslå fortsatt arbete inom området. Material kommer fortlöpande att publiceras på den här platsen för den som vill läsa mer och förhoppningsvis få inspiration. Till att börja med, för den som är intresserad, finns den här listan med rapporter inom området. Har ni frågor kontakta gärna Maria Saxe.