Goda exempel för dig som jobbar med kommuner inom hållbar energi

COOPENERGY projektet har genomfört en europeisk enkät för att hitta goda exempel för ett framgångsrikt samarbete mellan kommuner och regioner inom hållbar energi.

Många svenska bidrag har lämnats in, och nu är resultatet klart: Från över 150 exempel har 60 styck valts ut att publiceras på webbsidan. De visar tydligt vinstena av ett bra samarbete. Kolla på dem för att få inspiration i ditt eget arbete!  

Interaktiv karta: http://www.coopenergy.eu/good-practice-Resources

För mer information, kontakta: Silva Herrmann, Norrbottens energikontor, www.nenet.se