Sammanställning av EU-utlysningar som berör kommuner

Klimatalliansen (Climate Alliance) har tagit fram en sammanställning av alla EU-utlysningar inom klimat- och energiområdet som berör kommuner.

Sammanställningen är ett underlag till Climate Alliance project partners brokerage event i Bryssel den 26 januari.

 Länk till sammanställningen