SCB:s energistatistik tidigareläggs

Den 26 november samlades Gruppen för Regional- och kommunal Utveckling av energiStatistiken (GRUS) på Energimyndigheten för att diskutera energistatistik. Gruppen består av representanter från Energimyndigheten, SCB, Naturvårdsverket, SKL, Energikontoren och Länsstyrelserna.

Viktig information från mötet:

  • SCB berättade att Energistatistiken tidigareläggs en halvår. Det innebär att statistik för 2013 kommer i februari 2015.
  • Energimyndigheten håller på att ta fram en användarhandbok för hur länen och kommunerna kan komplettera, kvalitetssäkra och presentera statistiken. Under mötet lämnades synpunkter på handboken som inte blir klar i år.