El för 0,89 kr/kWh i 30 år

Med en investeringskostnad på 100 000 kr och en ränta på 4,1 % levererar ett solelsystem som passar en normalvilla el till kostnaden 0,89 kr/kWh.
– Dessutom håller solelsanläggningar i minst trettio år och levererar då el till ett fast pris, säger Åsa Skillius vid Länsstyrelsen Skåne.
Johannes Jansson Norden.org

Exemplet kommer från Länsstyrelsen Skånes handledning som visar hur man kan beräkna en solcellsanläggnings pris, driftskostnader, och besparingsmöjligheter. Handledningen kan användas av banker som får frågor om lån till solceller, och av låntagare som vill kunna bedöma bankernas räntevillkor.

– Det låga priset förutsätter dock att man beviljas det statliga investeringsstödet, säger Åsa Skillius. Utan stödet blir solelen dyrare, 1,26 kr/kWh. Det ska jämföras med prognosen för konsumentpriset på ”vanlig” el under den närmaste trettioårsperioden, 1,15 kr/kWh.

Men med riktigt bra lånevillkor går det att få lönsamhet även utan stöd.

– Utan stödet krävs ett lån till en ränta av högst 1,3 % för att uppnå lönsamhet, fortsätter Åsa Skillius. 

Finansiering av solcellsinstallationer är en del i ett projekt som drivs av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Energikontoret Skåne och finansieras av Energimyndigheten.

Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi, Energikontoret Skåne, Solar Region Skåne, 2014.