Dra nytta av andras projekt i din ansökan - kartläggning av projekt med stor klimatnytta

Med syfte att öka effektiviteteten i energiomställningsarbetet har Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning LEKS tagit fram ytterligare en kartläggning av redan genomförda åtgärder och projekt som har gett stor klimatnytta. De åtgärder som lyfts i rapporten passar för att söka stöd för från Klimatklivet, stadsmiljöavtalen, landsbygdsprogrammet och regionala strukturfonder.

Läs, bli inspirerad och använd underlagen för att forma ditt eget projekt samt skriva ansökan!

Goda exempel i energi- klimatarbetet

Bilaga 1 Utkast till ansökningar

Bilaga 2 Exempel ansökan mobilitetskontor