Energisystemet efter 2020

Energimyndigheten har presenterat en utredning "Energisystemet efter 2020".

Diskussionerna som framkom under seminarierna Energiutblick om energisystemet efter 2020, som Energimyndigheten arrangerade, har använts i arbetet med utredningen Energisystemet efter 2020.

Vägval och utmaningar för energisystemet

Energisystemet efter 2020