22 goda exempel på affärsdriven miljöutveckling från Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram en publikation inom klimat och energiområdet som lyfter fram 22 goda exempel på affärsdriven miljöutveckling i länet.

Publikationen är en ”påbyggnad” till klimat och energistrategin där hållbart näringsliv och affärsdriven utveckling är utpekat som en av fem strategiska områden för att nå en hållbar utveckling.

Syftet med publikationen är att visa det goda arbete som pågår inom länet och inspirera fler organisationer att arbeta med affärsdriven miljöutveckling.

Den 25 april hölls en releasedag där exempelföretagen bjöds in för att presentera sin verksamhet och sitt arbete inom affärsdriven miljöutveckling.

Läs rapporten