Solceller på Blekinges alla tak skulle ge el som täcker 75% av länets totala elanvändning

På uppdrag av Länsstyrelsen har Uppsala Universitet analyserat potentialen för utvinning av solenergi på hustak i Blekinge. Rapporten visar på stora möjligheter att utvinna solenergi i Blekinge - ett viktigt underlag i arbetet med att främja förnybar energi och minska samhällets klimatpåverkan.
Soltak, Cecilia Näslund

Två scenarier för realiserabar solenergipotential presenteras med hänsyn till olika ekonomiska förutsättningar och lönsamhet, ett scenario för relativ närtid och ett långtidsscenario. Resultaten visar på stora möjligheter att utveckla användningen av solenergi.

Om vi tog vara på solenergin som strålar in mot Blekinges byggnadstak skulle det täcka så mycket som 75% av länets totala elanvändning. Fram till år 2020 uppskattas den realiserbara potentialen till ca 30% av Blekinges elanvändning, med hänsyn till lönsamhet. En omfattande utbyggnad skulle samtidigt ge många nya arbetstillfällen, motsvarande ca 6500 respektive 2500 årsarbetskrafter.

 Läs rapporten

Mer information om projektet på Länsstyrelsen Blekinges hemsida

Mer information om hur länsstyrelserna arbetar med solenergi.