2 FEB: Utbildningsdag med fokus på uppföljning och utvärdering av åtgärds- och projektarbete

Nu är det dags att börja använda verktygslådan för åtgärdsuppföljning! Utbildningen anordnas av LEKS i samarbete med RUS och baseras på innehållet i rapporten Verktygslåda för uppföljning och utvärdering av åtgärder i det regionala energi- och klimatarbetet. Syftet med dagen är att deltagarna ska bli bättre på att planera och följa upp åtgärder så att arbetet i större utsträckning bidrar till att målen nås. Utbildare under dagen är miljökonsulterna Ann-Carin Andersson och Stefan Lundvall.

Målgrupp: Länsstyrelsens energi- och klimatsamordnare och miljömålssamordnare. Utbildningen riktar sig även till miljöledningssamordnare samt andra som arbetar med åtgärder och projekt i miljömålsarbetet

Tid: 2 februari kl. 10.00 – 16.00. Fika och registrering från kl. 9.30

Plats: Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9 Stockholm

Anmälan: Sker via kalendern, Länsstyrelsen i Kronobergs län