Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar

Har du en idé på en åtgärd för att minska din organisations klimatpåverkan? Då kan ni från kommuner, företag eller organisationer söka medel från Klimatklivet.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med centrala myndigheter hantera ett stöd för lokala klimatinvesteringar.  Investeringsstödet ska stärka det lokala klimatarbetet. För perioden 2016 till 2020 fördelas 700 miljoner kronor per år.

 

Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

 

Exempel på åtgärder

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

  • fasa ut fossil energi
  • ta tillvara restvärme
  • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som t.ex. biogas eller HVO
  • göra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
  • minska utsläppen av metan eller lustgas
  • installera laddstationer för elbilar t.ex. i områden med flerbostadshus,
    vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.   

Hur söker man?

Ansökan görs i ett webbformulär hos Naturvårdsverket.  

Ansökningsverktyget är öppet:

9 januari - 31 januari 2017
Beslut planeras till april 

0 mars - 3 april 2017
Beslut planeras till juni

7 augusti - 9 september 2017
Beslut planeras till november

November 2017, men ännu ej satta datum
Beslut planeras i början av 2018

Mer  information på Naturvårdsverkets hemsida

 

Lokala kontaktpersoner

(e-post= förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se)

Blekinge: Cecilia Näslund, tel: 010-2240186, och Samuel Karlström, tel: 010-2240120

Dalarna: Kerstin Angberg-Morgården, tel: 010-2250276 (e-post kerstin.angberg.morgarden@lansstyrelsen.se)

Gotland: Lena Kulander, tel: 010-2239254

Gävleborg: Åsa Eklund Öberg, tel: 010-2251297 (e-post: asa.eklundoberg@lansstyrelsen.se)

Halland: Sofia Frising, tel: 010-2243245

Jämtland: Ingela Brandén, tel: 010-2253310

Jönköping: Andreas Olsson, tel: 010-2236474

Kalmar: Tommy Lindström, tel: 010-2238455

Kronoberg: Dagmara Nawrocka, tel: 010-2237470

Norrbotten: Ylva Sardén, tel: 010-2255425

Skåne: Ingela Valeur, tel: 010-2241687

Stockholm: Anna-Lena Lövkvist Andersen tel: 010-2231450

Södermanland: Emelie Torgnyson, tel: 010-2234210

Uppsala: Göran Albjär, tel: 010-2233202

Värmland: Jörgen S Persson, tel: 010-2247461 (epost: jorgen.s.persson@lansstyrelsen.se)

Västerbotten: Tina Holmlund, tel: 010-2254515

Västernorrland: Mats Bäck, tel: 0611-349289

Västmanland: Jan van der Horst, tel: 010-2249370

Västra Götaland: Kristina Flisberg, tel: 010-2244617

Örebro: Ylva Gjetrang, tel: 010-2248464

Östergötland: Anders Bertholdsson, tel: 010-2235438