Stöd till lokala klimatinvesteringar

Genom smarta och innovativa lösningar kan vi öka takten i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar för 2016, 2017 och 2018.

Vad ska klimatsatsningarna gå till?

Stödet ska gå till klimatåtgärder på lokal och regional nivå. De investerade medlen ska ge största möjliga klimateffekt och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen i Sverige. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljömål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter.  

Exempel på åtgärder

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatinvesteringar inom till exempel transport, livsmedelshantering, bostäder, stadsbyggnad och energi. Exempelvis  går det att söka stöd  för laddstationer för elfordon vid större arbetsplatser eller besöksmål.  Andra satsningar kan handla om att ta tillvara mer restvärme eller ställa om till förnybar energi och klimateffektiva transporter.  

Hur söker man?

Du söker medel genom att skicka in en ansökan till din länsstyrelse via det digitala ansökningsverktyget KlivIT på Naturvårdsverkets hemsida (länk nedan). Nu är ansökningsverktyget öppet fram till den 14 mars.

Mer  information på Naturvårdsverkets hemsida

Lokala kontaktpersoner

(e-post= förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se)

Blekinge: Cecilia Näslund, tel: 010-2240186, (e-post cecilia.naslund@lansstyrelsen.se) och Samuel Karlström, tel: 010-2240120 (e-post samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se)

Dalarna: Kerstin Angberg-Morgården, tel: 010-2250276 (e-post kerstin.angberg.morgarden@lansstyrelsen.se)

Gotland: Lena Kulander, tel: 010-2239254

Gävleborg: Åsa Eklund Öberg, tel: 010-2251297 (e-post: asa.eklundoberg@lansstyrelsen.se)

Halland: Sofia Frising, tel: 010-2243245

Jämtland: Ingela Brandén, tel: 010-2253310

Jönköping: Andreas Olsson, tel: 010-2236474

Kalmar: Tommy Lindström, tel: 010-2238455

Kronoberg: Dagmara Nawrocka, tel: 010-2237470

Norrbotten: Ylva Sardén, tel: 010-2255425

Skåne: Ingela Valeur, tel: 010-2241687

Stockholm: Anna-Lena Lövkvist Andersen tel: 010-2231450

Södermanland: Emelie Torgnyson, tel: 010-2234210

Uppsala: Göran Albjär, tel: 010-2233202

Värmland: Jörgen S Persson, tel: 010-2247461 (epost: jorgen.s.persson@lansstyrelsen.se)

Västerbotten: Tina Holmlund, tel: 010-2254515

Västernorrland: Mats Bäck, tel: 0611-349289

Västmanland: Jan van der Horst, tel: 010-2249370

Västra Götaland: Kristina Flisberg, tel: 010-2244617

Örebro: Ylva Gjetrang, tel: 010-2248464

Östergötland: Anders Bertholdsson, tel: 010-2235438