Verktygslåda för uppföljning och utvärdering

Hur bedriver vi klimat- och energiarbetet så effektivt som möjligt, och med fokus på måluppfyllelse? Under våren pågår ett utvecklingsprojekt inom LEKS med syfte att ta fram en verktygslåda för uppföljning och utvärdering av olika typer av åtgärder, projekt och aktiviteter.

Resultatet kommer att presenteras för energisamordnarnätet via Lync i aug/sept. samt finnas tillgängligt på webben.

 Läs mer om projektet här.