Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el – nuläge

För att förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska kunna införas så snart som möjligt, föreslås i en lagrådsremiss att skattereduktionen lämnas som ett s.k. stöd av mindre betydelse, med införande 1 januari 2015.
Läs mer om förslaget samt var en lagrådsremiss hör hemma i lagstiftningskedjan: http://www.regeringen.se/sb/d/18203/a/246069