"Effektivare energi- och klimatarbete i länsstyrelsernas miljöledningssystem” lyfts som ett gott exempel i Tillsynsnytt

Den 14 maj lämnade Naturvårdsverket in den årliga rapporten om miljöledning i statliga myndigheter till regeringen. Fler myndigheter än tidigare är miljöcertifierade och fler får också högsta betyg i Naturvårdsverkets ranking över miljöledningssystem i statliga myndigheter.

I Tillsynsnytt lyfter Naturvårdsverket LEKS-projektet "Effektivare energi- och klimatarbete i länsstyrelsernas miljöledningssystem” som ett gott exempel på hur myndigheter med liknande verksamheter kan utveckla sitt miljöledningsarbete tillsammans för att skapa större miljönytta.

Kristina von Oelreich från Naturvårdsverket har under april och maj månad medverkat i de regionala miljöledningsdialogerna kopplade till projektet. Att få ta del av Naturvårdsverkets sätt att arbeta med miljöledning har uppskattas av projektdeltagarna som fått inspiration för att utveckla det egna arbetet.

Kristinas presentation

Länk till Naturvårdsverkets årsredovisning där deras styrkortsmodell beskrivs

Miljöledningsdialogerna har också visat att det finns ett stort engagemang och mycket kunskap bland deltagarna. I slutrapporten tas ställning till om ett fortsättningsprojekt behövs för att stödja fortsatt utveckling av miljöledningsarbetet och implementering av förslagen i rapporten.