Ny rapport om länstransportplaner

Länsstyrelsernas miljömålsnätverk, RUS, har låtit VTI genomföra en studie kring vilka möjligheter och hinder det finns för att följa upp länstransportplanerna inom miljömålssystemet.

*RUS=Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

Rapporten ger en bra inblick i hur arbetet med länstransportplaner går till, och vilka transportrelaterade åtgärder som kan inrymmas i dem.

Läs mer på RUS webbplats.