2 år och 6 procent: Minskad energianvändning inom kommunala transporter

Effektivare kommunala transporter i Västmanland, Uppsala och Södermanlands län är ett projekt där kommunerna i de tre länen träffats över kommun- och länsgränserna och tillsammans skapat en förändring mot en energieffektivare fordonsflotta.

Projektet har belyst vilka besparingsmöjligheter som finns inom transportområdet och flera åtgärder har vidtagits för att minska och effektivisera bilresandet i kommunerna. Tillsammans har kommunerna minskat sin energianvändning med 830 MWh inom transportsektorn, vilket motsvarar en minskning på 6 procent under 2 år.  

Idag är nästa del av projektet i full gång, den här gången är inriktningen att stötta kommunerna att skapa en långsiktig och konkret plan på hur man uppnår en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Läs mer om projektet på

www.effektivarekommunalatransporter.se