Länsgemensam strategi och handlingsplan för biogas till fordon: Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

För att samla krafterna och stärka arbetet med att utveckla biogasområdet har Blekinge, Kalmar och Kronobergs län tagit fram en gemensam strategi och handlingsplan. Åtgärderna omfattar hela biogaskedjan med produktion, distribution och konsumtion.

Strategin ger en tydlig bild av förutsättningarna och vad olika aktörer behöver göra i det gemensamma arbetet för att begränsa vår klimatpåverkan.