Guide till lokalt arbete med miljömål

Nu finns det en guide som ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till kommunala miljöstrateger, men även till andra kommunala tjänstemän och politiker.
Guide miljömål

Guiden är framtagen på uppdrag av länsstyrelsernas samverkansorgan Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS). Till arbetet har en projektgrupp knutits med deltagande från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och länsstyrelserna i Blekinge, Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Värmland och Västra Götaland. Dialog har skett med ett flertal kommuner i dessa län samt med samtliga länsstyrelser. Projektet har letts av Linda Ternström från Hållbar utveckling Väst och Johanna Severinsson från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Guiden berör även energistrateger och ger bra bakgrungdsinformation till det kommunala klimat- och energiarbetet.

Ladda ner guiden