Geodome – en klimatupplevelse

Geodomen gör en Blekingeturné med stopp i länets alla fem kommuner. Det blir den största turnén av geodomen i Sverige hittills.
Geodome Blekingeturné

I Geodomen visualiseras klimatdata där hela kupolens tak är en bildskärm. Deltagarna lägger sig till rätta och får nya perspektiv på klimatförändringarna och vad vi kan göra för att minska utsläppen och anpassa samhället. En presentatör styr visningen i realtid i kontakt med publiken.

Turnén anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen i Blekinge, SMHI, Norrköpings visualiseringscenter, Klimatsamverkan Blekinge och Naturum. Respektive kommun har satt ihop ett program där de har bjudit in politiker, skolelever och allmänheten till visningar. Den 25/5 är Geodomen öppen för allmänheten då den besöker Naturum mellan kl. 10.00 – 15.00.